Tag Archives: tour nha trang 4 ngày 3 đêm

Tour Nha Trang 4 ngày 3 đêm

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước kia Nha Trang là vùng đất thuộc về Chiêm Thành, ngày nay tại Nha Trang vẫn còn các di tích của người Chăm…